zonal harmonics

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] همساز های منطقه ای

معنی یا پیشنهاد شما