zonal harmonic

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] همساز های منطقه ای
[آمار] همساز منطقه ای

معنی یا پیشنهاد شما