ziberline

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] پارچه زیبرلاین ( که تار آن از پشم مرینوس و پود آن از پشم شتر است )

معنی یا پیشنهاد شما