zero pading

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] پر کردن با صفر

معنی یا پیشنهاد شما