zero one law

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] قانون صفر-یک
[آمار] قانون صفر-یک

معنی یا پیشنهاد شما