zero level

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] سطح صفر سطح مرجعی برای مقایسه شدت صدا یا سیگنال . در بسامدهای شنیداری معمولاً توان 6mW به عنوان سطح صفر در نظر گرفته می شود . در صدا معمولاً آستانه شنوایی سطح صفر فرض می شود.

معنی یا پیشنهاد شما