zero insertion force socket

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] سوکت با نیروی جازدن صفر سوکت یا متصل کننده ای که نیازی به اعمال فشار روی قطعه یا پایه های قرار گیرنده در داخل آن در حین گذاشتن یا برداشتن قطعه نیست . این کار معمولاً با استفاده از سازو کار بست مانندی ف که به طور دستی و با یک دسته باز و بسته می شود، انجام می شود.

به انگلیسی

• socket in a chip where there is a lever which allows easy removal of the chip, zif socket

معنی یا پیشنهاد شما