zero gravity switch weightlessness switch

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] سوییچ گرانش - صفر ؛ سوییچ بی وزنی سوییچی که با رسیدن به حالت بی وزنی یا گرانش صفر بسته می شود . در نوعی از آن کره رسانایی از جیوه در گرانش صفر دواتصال را به یکدیگر متصل می کند ولی به هنگام قرار گرفتن تحت تأثیر گرانش صاف و از اتصال بالایی جدا می شود.

معنی یا پیشنهاد شما