zero compression

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] روندی که حافظه را از صفرهای مقدم بدون معنی که در سمت چپ ارقام با بیشترین معنی قرار دارند پاک می کند
[برق و الکترونیک] فشرده سازی صفر هر تعداد از روشهایی که در ذخیره سازی صفرهای غیر ارزشمند را در طول پردازش داده های در کامپیوتر، حذف می کند.

معنی یا پیشنهاد شما