zero angle root locus

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] مکان هندسی ریشه های زاویه صفر

معنی یا پیشنهاد شما