zareba or zareeba


(از ریشه ی عربی - در سودان) حصار دارای دیواری که از خار و خس و خاشاک به هم فشرده درست شده است
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( از ریشه ی عربی - در سودان ) حصار دارای د ...
معنی zareba or zareeba، مفهوم zareba or zareeba، تعریف zareba or zareeba، معرفی zareba or zareeba، zareba or zareeba چیست، zareba or zareeba یعنی چی، zareba or zareeba یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف z، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف z
کلمه بعدی: zaremba test statistic
اشتباه تایپی: ظشقثذش خق ظشقثثذش
آوا: /زربا آور زریبا/
عکس zareba or zareeba : در گوگل
معنی zareba or zareeba

معنی یا پیشنهاد شما