zamboni

پیشنهاد کاربران

یخ پرداز ( دستگاهی است که به منظور تمیز کردن و نرم کردن سطح یخ به کار برده می شود. این دستگاه معمولاً در زمین های اسکیت و یخی کاربرد دارد. )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما