zahra

پیشنهاد کاربران

زهرا
یک نام دختر هست
درخشنده
پاک و زلال و زیبا
و درخشان همچون خورشید
درخشان
نورانی
زیبا
درخشان. زلال. نام یک دختر
نام حضرت زهرا ( س )
اسم زهرا زیباست چون اسم دختر حضرت محمد ( ص ) هم زهرا بوده
درخشنده - لقب حضرت فاطمه
نورانی_نام دختر
درخشنده - نورانی - لقب حضرت فاطمه ( س )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما