برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1433 100 1

zimbabwean

واژه zimbabwean در جمله های نمونه

1. Up to ten thousand Zimbabwean soldiers are operating in Mozambique.
[ترجمه ترگمان]تا ده هزار سرباز زیمبابوه در موزامبیک فعالیت می‌کنند
[ترجمه گوگل]تا ده هزار سرباز زیمبابوه در موزامبیک کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The government halted its policy of returning Zimbabwean asylum seekers to their homeland.
[ترجمه ترگمان]دولت سیاست بازگشت پناهجویان زیمباوه به وطن خود را متوقف کرد
[ترجمه گوگل]دولت سیاست خود برای بازگشت پناهجویان زیمبابوه به وطن خود را متوقف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A Zimbabwean woman has been living here for about a year.
[ترجمه ترگمان]یک زن زیمباوه حدود یک سال است که در اینجا زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]یک زن زیمبابوه در حدود یک سال در اینجا زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A Zimbabwean salesman has been living there for about a year.
[ترجمه ترگمان]یک فروشنده زیمباوه حدود یک سال است که در آنجا زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]یک فروشنده زیمبابوه در حدود یک سال در آنجا ز ...

معنی کلمه zimbabwean به انگلیسی

zimbabwean
• of or pertaining to zimbabwe
• native or resident of zimbabwe

zimbabwean را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Adjective :
اهل کشور زیمباوه
زیمباوه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی zimbabwean مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )