برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

zero homicides

zero homicides را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
قتل عمد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی zero homicides مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )