برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Zoned embankment

معنی Zoned embankment در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خاکریز ناهمگن

Zoned embankment را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Zoned embankment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )