yucatec


سرخپوست یوکاتک (سرخپوستان یوکاتک در استان یوکاتان در جنوب مکزیک زیست می کنند)، زبان یوکاتک (از زبان های mayan)

معنی یا پیشنهاد شما