برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

yutz

yutz را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامران بهمنی
نادان یا به دردنخور
این واژه اصالت عبری دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی yutz مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )