برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
you - seem - miles - away
شبکه مترجمین ایران

you seem miles away

you seem miles away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
به نظر خیلی پرت میای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی you seem miles away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )