برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
you - poor - thing
شبکه مترجمین ایران

you poor thing

you poor thing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید
آخی (برای بیان همدردی)
سید سجاد فاطمی
طفلکی یا حیوونی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی you poor thing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )