برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
you - have - no - clue

you have no clue

you have no clue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
روحتم خبر نداره.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی you have no clue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )