برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

you're right

you're right را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره آبی
شما درست می گی.
ebi
تو درست میگویی

راست میگویی ، راست میگویید

حق با تو است ، حق با شما است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی you're right مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )