برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

years

واژه years در جمله های نمونه

1. years ago
سال‌ها پیش

2. years of faithful service to this bank
سال‌ها خدمت صادقانه به این بانک

3. years of heavy drinking had taken their toll on his health
میگساری سنگین طی سالیان دراز به سلامتی او صدمه زده بود.

4. years passed by until shams returned
سال‌ها گذشت تا اینکه شمس مراجعت کرد.

5. after years of prospecting, he finally hit gold
بعد از سال‌ها معدن‌کاوی،بالاخره طلا پیدا کرد.

6. five years ahead
پنج سال دیگر

7. five years elapsed before i heard from him again
پنج سال گذشت تا دوباره از او خبر یافتم.

8. five years from now
پنج سال دیگر

9. five years rolled by
پنج سال گذشت.

10. for years he has been observing ant colonies
سال‌ها است که درباره‌ی دسته‌های مورچه پژوهش می‌کند.

11. for years he played footsie with the communists
او سال‌ها در نهان با کمونیست‌ها رابطه مخفیانه داشت.

12. for years he smarted under his father's criticisms
سال‌ها از خرده‌گیری‌های پدرش رنج می‌برد.

13. fo ...

معنی عبارات مرتبط با years به فارسی

تقریبا، تقریبادوسال
(عامیانه) مدت مدید، زمان طولانی، زمان طولانی the new building won't be ready for donkey's years ساختمان جدید تا مدتها آماده نخواهد شد
یک قرن طول کشیدن
نفر در سال
سن من 04سال است، من 04سال دارم، چهل سال ازعمرمن می گذرد
عاقل تر از همسالان خود، از سن خود خردمندتر
سالهای گذشته
سالخورده
در این دوساله
دو سال آزگار، دو سال تمام

معنی کلمه years به انگلیسی

years
• long time; advanced or old age; general term for time (past, present and future); specific period of time
years ago
• a long time ago, in the distant past, many years before
years in prison
• number of years that someone serves in jail as a punishment for breaking the law
years of experience
• years of practical work, period of experience that is often required as a prerequisite when applying for a new job
advanced in years
• old, elderly, senior
austerity years
• years of hardship, period of privation
donkey's years
• very long time
five years
• 5 years, period of 60 months
for several years
• over a few years now
for years
• for quite a long time now, during many past years and until this moment
he seems old for his years
• he looks older than his true age, he acts older than his true age
in after years
• years later, in the years after something happened
in years
• old, aged; in age
lean years
• years of need, years of lack, years in which needed supplies or goods were not available
locust years
• period of economic hardship
over the years
• through the years, as the years have passed
seven years
• period of seven calendar years, 2555 days
...

years را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fatemeh
سن و سال
Narges
سال ها
محدثه فرومدی
سالیان، سنوات
مهدی هریسچیان
زمان مثلا زمان زیادی جهت کاهش تاثیرات زیست محیطی نیاز داشته باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی years مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )