برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
You - didn't - it - from - me
شبکه مترجمین ایران

You didn't it from me

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میرحسین سیاوشی خیابانی
از من نشنیده بگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی You didn't it from me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )