برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

You're just saying that

You're just saying that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
تو اینو همینجوری داری میگی (که من خوشم بیاد ولی در واقع این طور فکر نمیکنی)
English User
1 تو راست میگی(در جواب انتقاد کسی و به نشانه اینکه ما انتقادش رو قبول نداریم)

2 نظر لطفته
A:You're one of the smartest people I've ever worked with.B: Whatever! You're just saying that

3 گاهی به صورت منفی میاد، به معنای بخاطر دلخوشی من که نمی گی، همینطوری که نمی گی(برای اینکه من راضی شم)، الکه که نمی گی
A:You look great B: Really? You're not just saying that

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی You're just saying that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )