برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

You’re looking well

You’re looking well را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول قنبری
خوب موندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی You’re looking well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )