xerotherm

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زروترم - گیاهی که با شرایط گرم و خشک سازگار شده است. مقایسه شود با: خشک رست یا خشک روی.

معنی یا پیشنهاد شما