xerochore

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] یک اصطلاح آب و هوایی برای بخشی از سطح کره زمین که توسط بیابانهای بدون آب نشان داده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما