xenoblast or allotrioblast or allotrioblast

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زنوبلاست - کانی با انرژی شکلی پایین که در حین دگرگونی بدون ایجاد وجوه بلوری ویژه اش رشد کرده است. یک نوع کریستالوبلاست است. این اصطلاح توسط بکه (1903) ابداع شد. - مقایسه شود با: بلاست خودشکل، بلاست نیمه خودشکل، - مترادف: allotrioblast

معنی یا پیشنهاد شما