xenix

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] تغییری از سیستم عامل UNIX برای استفاده در زیر کامپیوترها .

معنی یا پیشنهاد شما