x2

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] استانداردی که در گذشته 3Com و دیگر سازندگان مودم از آن برای انتقال داده بر روی خطوط تلفن با سرعت 56600 بیت در ثانیه استفاده می کردند ؛ این استاندارد هم اکنون توسط V.90 کنار گذاشته شده است.

معنی یا پیشنهاد شما