برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

xiphoid process

xiphoid process را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nadia MOG
زائده خنجری استخوان جناغ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی xiphoid process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران