برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

x intercept

معنی x intercept در دیکشنری تخصصی

x intercept
[ریاضیات] طول از مبدأ، خفت از مبدأ برخوردگاه

x intercept را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی x intercept مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )