برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1469 100 1

x axis


(دستگاه مختصات کارتزین) محور طول ها

بررسی کلمه x axis

اسم ( noun )
حالات: x-axes
(1) تعریف: in a two-dimensional coordinate system, the horizontal axis, along which the x ordinates are measured.

(2) تعریف: in three dimensions, the axis along which the x ordinates are measured and at which the y and z ordinates are zero.

معنی x axis در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] محور X - محور افقی در یک سیستم مختصاتی x-y . - محور X؛ محور افقی روی یک صفحه مختصاتی
[برق و الکترونیک] محور X 1. محور مرجعی در بلور کوارتز . 2. محور افقی در صفحه نمایش اسیلوسکوپ پرتو کاتدی یا نمودار .محور عمودی متناظر با آن ، محور Y است . - محور x
[ریاضیات] محور x، محور x ها
[ریاضیات] قسمت مثبت محور x

x axis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی x axis
کلمه : x axis
املای فارسی : خ اخیس
اشتباه تایپی : ط شطهس
عکس x axis : در گوگل

آیا معنی x axis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران