x ray diffractometer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] پراش سنج پرتوx ابزاری برای تحلیل پرتوX که شدت باریکه های پراشیده را در زوایه های مختلف اندازه می گیرد .

پیشنهاد کاربران

پراش سنج اشعه ایکس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما