x height

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] ارتفاع X - ارتفاع حروف کوچک ( مانند x کوچک ) . برخی اشکال حروف x را با نصف ارتفاع X ارائه می دهند، برخی نیز ارتفاع آن را 40% یا 60% کوچک می کنند. نگاه کنید به typeface، font - ارتفاع X

معنی یا پیشنهاد شما