wire bonder

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] سیم چسبان دستگاهی برای پیوند زنی که دو نوع دارد: گرما - فشاری و فراصوتی ( که گرما - صوتی نیز نامیده می شود) . چسباننده های گرما - فشاری با استفاده از گرمای اتصالی رابین سیم و لایه های اتصال می سازد و چسباننده ی فراصوتی از ارتعاشهای فراصوتی استفاده می کند. انتخاب بین این دو روش، به فرایند مطلوب اتصال به قطعه بستگی دارد . قطعه مویین سیم را تغذیه می کند و همچنین به عنوان ابزار فشار برای متصل کردن حلقه سیم بین تراشه و پایه های پوشش عمل می کند. تجهیزات مدرن با روشهای شناسایی الگویی هدایت می شوند و اتصالها را با سرعتی تا 6 حلقه سیم در ثانیه می سازند.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[برق و الکترونیک] سیم چسبان دستگاهی برای پیوند زنی که دو نوع دارد: گرما - فشاری و فراصوتی ( که گرما ...
معنی wire bonder، مفهوم wire bonder، تعریف wire bonder، معرفی wire bonder، wire bonder چیست، wire bonder یعنی چی، wire bonder یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف w، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف w
کلمه بعدی: wire bonding
اشتباه تایپی: صهقث ذخدیثق
آوا: /وره بندر/
عکس wire bonder : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما