آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
winners curse

پیشنهاد کاربران

بپرس