wield power

پیشنهاد کاربران

wield power/influence/authority etc

to have a lot of power or influence, and to use it=
= داشتن قدرت یا نفوذ زیاد و استفاده از آن
اعمال نفوذ زیادی داشتن

 The Church wields immense power in Ireland.
کلیسا در ایرلند قدرت بسیار زیادی دارد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما