what does she look like

پیشنهاد کاربران

برای جنسیت هم پرسش میشه
اون دختره ( she ) چه شکلیه؟
او ( مونث ) چه شکلی است
تو چه شکلی هستی
آقای ( شخص مورد نظر شما ) چه شکلی چه لباس هایی و چه نشانه هایی دارد
اون دختره چی کار میکنه
اون آقا چی کار میکنه
اون خانومه چه شغلی داره
اون چه شکلیه، توصیف کردن،
چه شکلیه
او چه گونه بود؟چگونه به نظر می رسید؟!

بپرس