way too

پیشنهاد کاربران

Watching horror movies is way too scary for me.
Way too = very
Way too big بسیاربزرگ
Way too یعنی بسیار بسیار زیاد
∆ How many times did you watch ? whey2many times
Way2muchpo
یه مثال جالب از گلایه یه مسافر از وضعیت آب در حمام اتاقش توی هتل:
My only real complaint is with the shower. The water’s either much too hot or 'way too' cold.
بیش از حد
زیادی
در این phrase برای تاکید بیشتر بر صفت too ، کلمه ی way را قبل از آن می آورند. این عبارت در مکالمات روزمره انگلیسی زبانان به ویژه در بین نوجوانان و جوانان رایج است. بنابراین آن را می توان به صورت زیر ترجمه کرد:
بسیار زیاد
خیلی خیلی زیاد
بی نهایت

خیلی.
. It's way too good=خیلی خوب است.

بپرس