waterstop

تخصصی

[عمران و معماری] آببند - ورق ضد آب
[زمین شناسی] آببند- نوارآببند

پیشنهاد کاربران

آب بند ( در بتن ریزی )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما