watershed management

تخصصی

[عمران و معماری] آبخیزداری - اداره حوزه آبریز - مدیریت حوزه آبریز
[زمین شناسی] مدیریت آبخیز داری - مدیریت و اداره ساماندهی منابع انبوهه یک حوزه آبریز یا زهکشی برای بدست آوردن آب و مهار فرسایش، جریان رود و سیلابها. همچنین شامل کارهای عملیاتی نیز می باشد.
[آب و خاک] آبخیزداری،مدیریت حوزه آبخیز

پیشنهاد کاربران

watershed management ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: آبخیزداری
تعریف: مطالعۀ ویژگی های یک حوضۀ آبخیز و فرایند بررسی و اجرای طرح ها و برنامه ها با هدف توزیع پایدار منابع حوضۀ آبخیز و تضمین پایداری کارکردهای آن باتوجه به تأثیری که بر جوامع گیاهی و جانوری و انسانی آن حوضه دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما