wash off

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] آبرفتگی
[آب و خاک] مواد انتقال یافته

پیشنهاد کاربران

غرق شدن
با آب تمیز کردن
تمیز کردن ( چیزی ) با استفاده از آب
با آب پاک شدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما