wabble

/ˈwɑːbəl//ˈwɒbl/

رجوع شود به: wobble، جنبیدن، تلوتلوخوردن، یله رفتن
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• tottering or swaying motion; shaking, quaking, quivering; wavering, hesitation

معنی یا پیشنهاد شما