برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1467 100 1

wrestling

/ˈresl̩ɪŋ/ /ˈresl̩ɪŋ/

معنی: کشمکش، کشتیگیری
معانی دیگر: (ورزش) کشتی گیری، کشتی

بررسی کلمه wrestling

اسم ( noun )
(1) تعریف: an athletic exercise or contest in which two opponents grapple, each in an effort to throw and pin the other to the ground.

(2) تعریف: an act of or resembling wrestling; wrestle.

- Wrestling with his conscience left him weary.
[ترجمه ترگمان] کشتی با وجدانش او را خسته کرد
[ترجمه گوگل] کشتی با وجدانش خسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه wrestling در جمله های نمونه

1. wrestling is popular in iran
در ایران کشتی از محبوبیت برخوردار است.

2. wrestling must be done on a soft mat
کشتی باید روی تشک نرم انجام شود.

3. wrestling nationals are held once every two years
مسابقات ملی کشتی هر دو سال یکبار انجام می‌شود.

4. a wrestling champion
یک قهرمان کشتی

5. a wrestling competition
مسابقه‌ی کشتی

6. freestyle wrestling
کشتی آزاد

7. greco-roman wrestling
کشتی فرنگی

8. the wrestling champion's defeat filled everyone with despair
شکست قهرمان کشتی همه را غرق در نومیدی کرد.

9. the wrestling lasted a half-hour longer
کشتی نیم ساعت بیشتر طول کشید.

10. greco-roman wrestling
کشتی فرنگی

11. the company is wrestling with grave financial problems
شرکت با مسایل سخت مالی دست به گریبان است.

12. great at tennis and wrestling
ماهر در تنیس و کشتی

13. he finished third in wrestling
...

مترادف wrestling

کشمکش (اسم)
tension , conflict , toil , tussle , struggle , bout , scuffle , wrestle , skirmish , scrimmage , stour , wrestling
کشتیگیری (اسم)
wrestling

معنی عبارات مرتبط با wrestling به فارسی

(زورآزمایی) مچ انداختن (indian wrestling هم می‌گویند)
کشتی فرنگی
(زورآزمایی) مچ انداختن، مچ آزمایی، پنجه نرم کردن

معنی کلمه wrestling به انگلیسی

wrestling
• struggling, grappling, contending; sport in which two contestants struggle and try to pin one another to the floor
• wrestling is a sport in which two people wrestle and try to throw each other to the ground.
arm wrestling
• sport in which two people sit opposite one another and interlock bent arms on a table (the goal is to force the opponents arm to the surface of the table)
• arm wrestling is an informal contest between two people. they both put one elbow on a flat surface, keeping the forearm vertical. they then clasp each other's hand and try to force it down until it touches the surface.
mud wrestling
• entertainment in which women wrestle in a mud

wrestling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ehsan
کشتی کج
نسرین زارع
درگیری
درگیر بودن
مائده حوایی
دست و پنجه نرم کردن
Mahdis
کشتی گرفتن
ابوالفضل
کشتی گیر بودن
محسن جافری
کشتی .دست و پنجه نرم کردن
ZZ
کشتیگیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wrestling
کلمه : wrestling
املای فارسی : رستلینگ
اشتباه تایپی : صقثسفمهدل
عکس wrestling : در گوگل

آیا معنی wrestling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران