برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

worth the effort

worth the effort را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح) ارزش تلاش و انجام داشتن چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی worth the effort مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )