برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1463 100 1

world famous

بررسی کلمه world famous

صفت ( adjective )
• : تعریف: famous all over the world.

معنی کلمه world famous به انگلیسی

world famous
• having a well-known reputation internationally, very famous around the world
• someone or something that is world-famous is known about by people all over the world.

world famous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
world-famous
مشهور جهانی
Samael
شناخته شده
🐾 مهدی صباغ
شهرت جهانی
شناخته شده در کل جهان
شناخته شده برای همه ی مردم دنیا
غزال سرخ
دارای شهرت جهانی
... که در جهان مشهور است
نامدار جهانی
جهان‌آشنا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی world famous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران