برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

working man


معنی: کارگر، زحمتکش، مزدبگیر
معانی دیگر: افزارمند

مترادف working man

کارگر (اسم)
labor , effective , operative , proletarian , worker , employee , working , employe , laborer , workman , working man , workpeople
زحمتکش (اسم)
galley slave , sufferer , working man , toiler , grubber , plodder
مزدبگیر (اسم)
workman , working man

معنی کلمه working man به انگلیسی

working man
• employee, man who works

working man را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
مرد شاغل، کارمند، کارگر، حقوق بگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی working man

کلمه : working man
املای فارسی : ورکینگ من
اشتباه تایپی : صخقنهدل ئشد
عکس working man : در گوگل

آیا معنی working man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )