برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

work experience

work experience را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سوسن
1. سابقه کار
2.کار داوطلبانه ای که معمولا افراد جوان خصوصاً دانش آموزان یا دانشجویان، برای آموزش در شرکتی انجام میدهند،به دوره زمانی آن work experience گویند
🐾 مهدی صباغ
Noun - uncountable :

سابقه کار (به مدتی مشخص و در شغلی مشخص)

کاروَرزی (کاری که جوانان جهت کسب تجربه در شغلی، برای مدتی به آن می پردازند.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی work experience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )